Biodiversiteit

Biodiversiteit staat hoog op onze agenda. We willen biodiversiteit stimuleren door te investeren en de natuurlijke omgeving op en rond onze parken te beschermen.

Naast de due diligence op biodiversiteit als onderdeel van de landverwerving en de focus op brownfieldontwikkelingen om nieuwe ontwikkelingen op greenfields of land met een erkende hoge biodiversiteitswaarde te vermijden, hebben we een nieuwe biodiversiteitsstrategie opgesteld en als doel gesteld dat 100% van onze ontwikkelingsprojecten een biodiversiteitsactieplan moet implementeren.

Lees de biodiversiteitsstrategie nu hier

Biodiversiteitsactieplan

Het biodiversiteitsactieplan voor ontwikkelingsprojecten wordt opgesteld door een gekwalificeerd ecoloog na beoordeling van de kenmerken van de lokale biodiversiteit. Het doel is om alle effecten van het project op de lokale natuur te vermijden en te verminderen en om een lijst met aanbevelingen te implementeren, zoals het gebruik van milieugecertificeerde materialen, ontwerpen voor gevels die gunstig zijn voor vogels en zones of initiatieven ter compensatie van de biodiversiteit.

Lokale biodiversiteit verbeteren

De Groep past ook een pragmatische benadering toe ten aanzien van biodiversiteit bij haar vaste activa om de lokale biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. Het doel is om ons steeds meer te richten op het creëren van groene ruimtes, zoals groene daken, groene muren en groene parkeergarages. Daarnaast plaatsen we nieuwe bomen en plaatsen we bijenkorven of insectenhotels.

De Groep werkt ook in al haar regio's om belanghebbenden en gemeenschappen bewust te maken van het belang van biodiversiteit. Samen met de VGP Foundation hebben we bijvoorbeeld de NABU-campagne Word een insectenscout gevoerd, waarbij natuurliefhebbers en insectenfans zich konden aanmelden voor trainingen en insectenverzorgingsprojecten in de gemeenschap.

Biodiversiteitsacties

We hebben onlangs verschillende biodiversiteitsinitiatieven geïmplementeerd in onze parken, met een boomplantprogramma, bijenkorven, insectenhotels of biotopen. Ontdek ze hier:

Doelen en prestaties: Biodiversiteit

Doel

Prestaties (31Dec'22)

100% van de ontwikkelingsprojecten moet een ecologieplan implementeren

100% van de ontwikkelingsprojecten die in 2022 worden opgestart, hebben een ecologieplan

Voor 100% van de vaste activa met een hoge biodiversiteitsinzet een biodiversiteitsactieplan implementeren

85,7% van de projecten met een hoge biodiversiteitsinzet heeft een biodiversiteitsplan geïmplementeerd
4.201 bomen zijn geplant in bestaande parken in 2022

Een biodiversiteitsstrategie voor de Groep ontwikkelen tegen 2023

In 2021 is een eerste biodiversiteitsactieplan van de Groep geïmplementeerd. Strategiedocument wordt opgesteld in 2023

Jaarlijkse ondersteuning van gemeenschapsprojecten voor biodiversiteit

24 natuurondersteuningsprojecten opgezet via de VGP Foundation, waaraan tot nu toe €1,55 miljoen is besteed

Uitgelichte voorbeelden

Compensatiegebied bij VGP Park München

Bij VGP Park München hebben we naast het park een ecologisch compensatiegebied gemaakt. Het gebied bestaat uit 24 hectare akkers, droge graslanden, bloemenstroken en vijvers. Het noordelijke deel richt zich op natuurbescherming en het creëren van leefgebieden voor amfibieën, terwijl het zuidelijke deel zich richt op de bescherming van speciale vogelsoorten. Een mooi voorbeeld van hoe we willen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Biotoop bij VGP Park Laatzen

In VGP Park Laatzen hebben we verschillende biodiversiteitsacties geïmplementeerd, zoals een grote biotoop om padden en andere reptielen te beschermen.

 

 

Bijenkorven bij VGP Park Lliça d'Amunt

Bij VGP Park Lliça d'Amunt werden vijf bijenkorven geïnstalleerd op het dak, versierd met lokale planten en gevuld met in totaal 250.000 bijen om de lokale biodiversiteit te stimuleren. De honing wordt verzameld door lokale bijenspecialisten en gedoneerd aan non-profitorganisaties.

Ontdek onze parken

De gebouwen van VGP bieden hoge technische standaarden en een grote modulariteit voor specifieke vereisten van potentiële klanten, met een bijzondere focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ontdek onze parken in heel Europa.

 

Locaties

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op