Eco-efficiënt logistiek en semi-industrieel vastgoed

Bent u op zoek naar een manier om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd uw magazijnactiviteiten te optimaliseren? Bij VGP bieden we eco-efficiënte magazijnen om onze klanten in staat te stellen eco-efficiënte changemakers te zijn.

Onze eco-efficiënte magazijnen zijn ontworpen met de focus op duurzaamheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologieën en materialen om het energieverbruik en de afvalproductie te verminderen. Onze duurzame magazijnen, met ecologisch en technologisch geavanceerde functies, kunnen u helpen uw duurzaamheidsdoelen te bereiken en tegelijkertijd de efficiëntie van uw logistieke activiteiten te verbeteren.

Kom meer te weten over hoe onze eco-efficiënte magazijnen uw bedrijf ten goede kunnen komen en u kunnen helpen een eco-efficiënte changemaker te worden. Samen kunnen we het verschil maken!

Eco-efficiënte magazijnen

Om onze magazijnen zo eco-efficiënt mogelijk te maken, voegen we veel energiezuinige en CO2-reducerende functies toe aan ons ontwerp. Ontdek ze hier:

Energieverbruik optimaliseren

Om de eco-efficiëntie verder te verbeteren, hebben we een strategie ontwikkeld om het energieverbruik te optimaliseren, die zich richt op vier aspecten:

  • Dagelijkse optimalisatie van activiteiten om energieverbruik te optimaliseren, met slimme meters
  • Renovatieprogramma voor bestaande portfolio met technische verbetering van de apparatuur, zoals LED-verlichting
  • VGP Renewable Energy biedt groene energieoplossingen aan onze huurders, met onze eigen fotovoltaïsche systemen die beschikbaar zijn voor eigen gebruik.
  • Warmtepompen implementeren ter vervanging van gas voor nieuwe ontwikkelingen

E-mobiliteit en connectiviteit

Een ander belangrijk aspect met betrekking tot de eco-efficiëntie van onze magazijnen is het aanbod van e-mobiliteitsfaciliteiten. We bieden onze huurders groene laadfaciliteiten voor elektriciteit en waterstof om hun overgang naar een groen wagenpark te vergemakkelijken. Daarnaast richten we ons op een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de nabijheid van grote steden op onze locaties. We hebben als nieuw doel gesteld dat alle VGP-parken worden uitgerust met EV-oplaadvoorzieningen en toegang tot het openbaar vervoer.

Water- en afvalbeheer

Bovendien werken we actief aan efficiënt water- en afvalbeheer. Op basis van de beste milieupraktijken ondernemen we actieve stappen om het waterverbruik te beperken, waterverspilling tegen te gaan en de waterkwaliteit te beschermen. We doen speciale inspanningen om waterefficiënte apparatuur te installeren, de bedrijfspraktijken te optimaliseren en ervoor te zorgen dat lekken tijdig worden opgespoord en gerepareerd. We hebben ook waterbesparende en -retentietechnieken geïmplementeerd, die worden gebruikt voor het schoonmaken en voor het besproeien van groene ruimten.

Hoewel het afval dat in onze kantoren wordt geproduceerd wordt gecontroleerd, bijgehouden en gerapporteerd, ontstaat het grootste deel van ons afval als gevolg van onze bouw- en sloopwerken. We hergebruiken zoveel mogelijk ter plaatse om de CO2-uitstoot gerelateerd aan het transport van afval van de locatie en de import van nieuwe materialen van elders te vermijden.

Onze eigen activiteiten

  • Het woon-werkverkeer duurzamer maken door over te stappen op elektrische auto's en fietsen voor ritten < 10 km. De Groep staat alleen het gebruik van batterij aangedreven of hybride auto's toe voor het eigen personeel met betrekking tot de leaseportefeuille en het eigen wagenpark.
  • Invoering van een zakenreisbeleid met als doel vliegreizen te vervangen door teleconferenties voor 20% van de vergaderingen en de trein voor reizen < 750 km
  • Overgestapt op 100% gecertificeerde groene energiecontracten voor alle VGP-kantoren, geleverd door onze eigen fotovoltaïsche systemen.
  • Digitalisering bevorderen om papierverbruik en -afval te verminderen

Doelen en prestaties: Eco-efficiëntie verbeteren

Doel

Prestaties (31dec'22)

De absolute uitstoot door energieverbruik door huurders met 55% verminderen tegen 2030

Absolute emissies gestegen met 1,2% in 2021 vs 2020. Relatieve uitstoot daalde met 20% j-o-j. Investeringen in eco-efficiëntie ter waarde van € 27 miljoen voltooid en voor 2023 een renovatieprogramma van € 2 miljoen voor de bestaande portefeuille om de eco-efficiëntie te verbeteren.

100% van de nieuwe huurovereenkomsten moet groene leaseclausule bevatten

97,2% van de in 2022 ondertekende huurovereenkomsten bevatte een groene leaseclausule

Warmtepompen installeren ter vervanging van verwarming op gas

21 gebouwen met warmtepompen geïnstalleerd in VGP Parken tot nu toe

300MWp aan zonne-energie installeren op de daken van VGP Parken

De geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie bedraagt 56,6 MWp (vergeleken met 34,0 MWp in december 2021), met nog eens 28 projecten met een vermogen van 75,0 MWp in aanbouw en 60 projecten met 72,7 MWp in de pijplijn.

100% van de projecten moet worden aangesloten op het openbaar vervoer

95,8% van de VGP parken zijn aangesloten op het openbaar vervoer. Voor een van de resterende projecten is een bouwvergunning voor een bushalte aangevraagd.

100% van de VGP parken bieden EV-laden aan

46,9% van de VGP parken bieden EV-oplading aan in 2022

Ontdek onze parken

De gebouwen van VGP bieden hoge technische standaarden en een grote modulariteit voor specifieke vereisten van potentiële klanten, met een bijzondere focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ontdek onze parken in heel Europa.

 

Locaties

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op