A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

Állapot: február 2023

A magánélet védelme és tiszteletben tartása nagyon fontos számunkra. Ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( ) által meghatározott szabályokat, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, időről időre módosított rendeletet (a "GDPR") a VGP csoporthoz tartozó valamennyi szervezet teljes mértékben betartja. A VGP által alkalmazott elveket és intézkedéseket a jelen adatvédelmi nyilatkozat ("Adatvédelmi politika") tartalmazza.

Ebben a dokumentumban a "VGP" vagy "mi" kifejezés alatt a VGP csoport azon tagját értjük, amellyel Ön az alábbiakban leírtak szerint jogviszonyban áll.

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy Önről mint ügyfélről, felhasználóról, alvállalkozóról, ügyfélképviselőről, beszállítóról vagy részvényesről milyen személyes adatokat dolgozhatunk fel, miért használjuk fel az említett személyes adatokat, hogyan osztjuk meg azokat, mennyi ideig tároljuk, milyen jogai vannak, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogait.

 1. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A VGP a adatkezelő felelős az Ön személyes adataiért, amelyeket a weboldalunkon keresztül, üzleti tevékenységeink során vagy a VGP-nél történő munkavégzésre való jelentkezéskor kezelünk.

 Aszemélyes adatokat gyűjthetünk Öntől a üzleti tevékenységünk során, beleértve a weboldalunk használata során, amikor Ön kapcsolatba lép velünk a címen, vagy információt kér tőlünk, amikor egyéb szolgáltatásainkat veszi igénybe, vagy amikor egy vagy több jogi személyünkkel vagy munkatársunkkal való kapcsolata eredményeként.

Adatkezelőként a VGP megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében .

Felhívjuk figyelmét, hogy attól függően, hogy a VGP melyik VGP-vel köt szerződést a szolgáltatások nyújtására, a VGP egy adott leányvállalata is lehet az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő.

 1. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Felhasználhatjuk az Ön aweboldalon található információk a következő célokra:

 1. Az Ön által megadott információk.

Ezt az információt felhasználjuk:

 • az Ön és köztünk kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint az Ön által tőlünk kért információk és szolgáltatások nyújtása;
 • hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált egyéb szolgáltatásokról, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket Ön már igénybe vett vagy amelyekről érdeklődött;
 • hogy tájékoztassuk Önt olyan árukról vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt;
 • hogy értesítsük Önt a szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról;
 • az Ön preferenciáinak felmérése, aminek köszönhetően az Ön számára releváns hirdetések jelennek meg;
   • Az Ön adatai az Ön preferenciáinak felmérésére használják, amelyeknek köszönhetően az Ön számára releváns hirdetések jelennek meg.
   • A weboldal e célból harmadik felek marketingeszközeit használja:
    • Google Analytics adatok;
    • Google Ads;
    • Facebook;
    • LinkedIn;
    • Hasonló elemzési és marketingeszközök szolgáltatói.
 • Hírlevelünk és egyéb kereskedelmi kommunikációnk terjesztéséhez;
 • annak biztosítása érdekében, hogy weboldalunk tartalma az Ön és az Ön számítógépe/készüléke számára a leghatékonyabb módon jelenjen meg;
 1. Az Önről gyűjtött információk.

Ezt az információt felhasználjuk:

 • weboldalunk kezelése és belső műveletek, beleértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és felmérési célokat;
 • weboldalunk fejlesztése annak érdekében, hogy a tartalmat az Ön és az Ön számítógépe/készüléke számára a leghatékonyabb módon jelenítsük meg;
 • hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy részt vegyen szolgáltatásunk interaktív funkcióiban, ha Ön ezt választja;
 • a weboldalunk biztonsága és védelme érdekében tett erőfeszítéseink részeként;
 • az Ön és mások számára nyújtott hirdetések hatékonyságának mérése vagy megértése, valamint az Ön számára releváns hirdetések megjelenítése;
 • hogy javaslatokat és ajánlásokat tegyünk Önnek és weboldalunk más felhasználóinak az Önt vagy őket érdeklő árukról vagy szolgáltatásokról.
 1. Jogi alap

Az Ön adatait a következő jogalapokon gyűjtjük és dolgozzuk fel:

- Ha ez jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, figyelembe véve, hogy ezeket az érdekeket nem írják felül az Ön alapvető jogai és szabadságai, pl. az Ön adatait arra használjuk, hogy megismerjük az Ön preferenciáit, hogy jobban személyre szabhassuk termékkínálatunkat, hogy megelőzzük a csalást és biztosítsuk weboldalunkat.

- Ha Ön ehhez hozzájárult, például ha ehhez előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, felhasználhatjuk az Ön e-mail címét marketinganyagok vagy sajtóközlemények küldésére.

 1. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a következő esetekben osztjuk meg:

 • ha ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják, különösen az állami hatóságok kérésére; és
 • ha ez a mi igényeink kielégítéséhez szükséges, különösen ügyvédi irodák vagy a VGP csoport más tagjai által.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait megoszthatjuk a szolgáltatókkal - olyan felekkel, akik a mi kérésünkre vagy a nevünkben személyes adatokat dolgoznak fel, például az IKT-szolgáltatókkal, mint például a tárhelyszolgáltatók, valamint a számítógépes rendszerek és alkalmazások szállítása vagy karbantartása. Az Ön személyes adatait a szolgáltatókkal olyan adatfeldolgozási megállapodások alapján osztjuk meg, amelyek értelmében kötelesek követni az utasításainkat.

 1. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg ez az adatkezelés konkrét céljának eléréséhez szükséges. Bizonyos esetekben a törvényi rendelkezések arra köteleznek bennünket, hogy a személyes adatokat meghatározott ideig kezeljük (pl. a szerződéses információk megőrzésének kötelezettsége a vonatkozó megállapodás megszűnése után). Töröljük az Ön adatait, ha már nincs szükségünk azokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez, vagy a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott időtartam letelte után.

 1. Továbbítjuk-e személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre?

Mi továbbíthatjuk az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT ) kívüli helyre, ha ez megfelelő (i) a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok bármelyikének eléréséhez és/vagy (ii) az Ön adatainak harmadik féllel való közlése céljából a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban és a GDPR követelményeinek megfelelően.

 1. Milyen jogai vannak?

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, kérje az Ön által megadott személyes adatok másolatát, és kérje azok átadását Önnek vagy az Ön által megnevezett más félnek, kérje adatai helyesbítését, ha azok hiányosak vagy helytelenek, kérje személyes adatai egészének vagy egy részének törlését, kérje személyes adatai felhasználásának korlátozását.

Önnek joga van továbbá a következőkhöz:

 • az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen jogos érdekeink alapján. Az ilyen tiltakozást követően mérlegelni fogjuk, hogy - az Ön különleges helyzete miatt - az Ön érdekeinek, jogainak és szabadságainak védelme felülírja-e az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos érdekeinket. Ha az Ön tiltakozása megalapozottnak bizonyul, és az adatok felhasználásának nincs más jogalapja, akkor törölni fogjuk azokat.
 • bármikor visszavonhatja a személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását, ha az Ön szabadon adott hozzájárulása alapján kezeljük az adatait.

Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál .

 1. Titoktartás és az Ön személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok biztonságban tartása mellett, és megfelelő információbiztonsági irányelveket, szabályokat és technikai intézkedéseket vezettünk be, hogy megvédjük az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, a nem megfelelő felhasználástól vagy közzétételtől, a jogosulatlan módosítástól, a jogellenes megsemmisítéstől vagy a véletlen elvesztéstől.

Minden partnerünk, alkalmazottunk, tanácsadónk, munkavállalónk és adatfeldolgozónk (azaz azok, akik az Ön személyes adatait a nevünkben, a fent felsorolt célokból feldolgozzák), akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz, és részt vesznek azok feldolgozásában, kötelesek tiszteletben tartani az ilyen személyes adatok bizalmas kezelését.

 1. Információgyűjtés harmadik fél webhelyei által

Weboldalunk olyan más oldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek információs gyakorlata eltérhet a miénktől. A látogatóknak el kell olvasniuk a többi webhely adatvédelmi tájékoztatóját, mivel a VGP nem rendelkezik az ezen harmadik feleknek benyújtott vagy általuk gyűjtött információk felett.

 1. Hogyan léphet kapcsolatba velünk acímen?

A személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos bármely kérdésben kapcsolatba léphet velünk, valamint akkor is, ha tiltakozni kíván személyes adatainak feldolgozása ellen, és gyakorolni kívánja az ezzel kapcsolatos jogait, az alábbi e-mail címen: dataprotection@vgpparks.eu, vagy ajánlott levélben az Ön adatkezelőjeként eljáró érintett VGP szervezet törvényes székhelyére küldött üzenetben.

 1. A jelen adatvédelmi politika módosításai

Időről időre módosíthatjuk ezt az adatvédelmi szabályzatot. Annak érdekében, hogy Ön mindig tisztában legyen azzal, hogyan használjuk fel személyes adatait, időről időre frissítjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tükrözze az Ön személyes adatainak felhasználásában bekövetkezett változásokat. Az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozási követelmények változásainak való megfelelés érdekében is végezhetünk módosításokat. Amennyiben ez megvalósítható, e-mailben értesítjük Önt minden jelentős változásról. Mindazonáltal javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az adatvédelmi szabályzatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan használjuk fel személyes adatait.

****

Ez az adatvédelmi politika a VGP Csoport valamennyi egységére vonatkozik.