Ekologicky efektivní nemovitosti pro logistiku a lehký průmysl

Hledáte způsob, jak snížit uhlíkovou stopu a zároveň optimalizovat fungování Vašeho skladu? Ve společnosti VGP nabízíme ekologicky efektivní sklady, které našim klientům umožní stát se tvůrci ekologicky efektivních změn.

Prostory navrhujeme s důrazem na udržitelnost a využívání nejmodernějších technologií a materiálů ke snížení spotřeby energie a produkce odpadu. Naše udržitelné sklady s ekologicky a technologicky vyspělými prvky vám pomohou dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a zároveň zvýšit efektivitu vašich logistických činností.

Zjistěte více o tom, jak mohou naše prostory prospět vašemu podnikání a pomoci vám stát se tvůrcem změn. Společně můžeme něco změnit!

Ekologicky účinné sklady

Aby byly naše sklady co nejefektivnější, přidáváme do konstrukce mnoho energeticky úsporných prvků a prvků snižujících emise CO2. Více najdete zde.

Optimalizace spotřeby energie

Pro další zvýšení ekologické účinnosti jsme stanovili strategii optimalizace spotřeby energie, která se zaměřuje na čtyři aspekty:

  • Denní optimalizace provozu za účelem optimalizace spotřeby energie pomocí inteligentních měřičů.
  • Program renovace stávajícího portfolia s technickým vylepšením vybavení, například LED světla.
  • VGP Renewable Energy nabízí našim nájemcům ekologická energetická řešení a vlastní fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu. Regulovaný status společnosti VGP Renewable Energy v Německu nám umožňuje nabízet našim klientům řešení šitá na míru. 
  • Zavedení tepelných čerpadel, která nahradí plyn v nové zástavbě.

E-mobilita a konektivita

Našim nájemcům poskytujeme ekologické elektrické a vodíkové nabíjecí zařízení, abychom jim usnadnili přechod na ekologický vozový park. Vedle toho se v našich lokalitách zaměřujeme na snadno dostupnou veřejnou dopravou a blízkost velkých měst. Stanovili jsme si cíl, že všechny parky VGP budou vybaveny nabíjením elektromobilů a přístupem k veřejné dopravě.

Hospodaření s vodou a odpady

Kromě toho aktivně pracujeme na efektivním hospodaření s vodou a odpadem. Na základě osvědčených postupů v oblasti ochrany životního prostředí podnikáme aktivní kroky k omezení spotřeby vody, snížení plýtvání vodou a ochraně její kvality. Zvláštní úsilí věnujeme instalaci zařízení pro efektivní využívání vody, optimalizaci provozních postupů a zajištění včasného odhalení a opravy úniků. Zavedli jsme také metody pro úsporu a zadržování vody, které se dále používají při úklidu a zalévání zeleně.

Přístup společnosti VGP k nakládání s odpady je navržen tak, aby se maximalizovala recyklace a minimalizovalo skládkování. Za účelem co nejefektivnějšího nakládání s odpady skupina přizpůsobila svůj přístup a cíle nakládání s odpady třem hlavním činnostem, při nichž vzniká odpad, a to vlastním provozům a kancelářím, na staveništích a v portfoliu stálých budov.

vlastní aktivity

  • Podporujeme udržitelnější dojíždění do práce přechodem na elektromobily a jízdní kola pro cesty do 10 km. Skupina u svých pronajatých a vlastních automobilů pro zaměstnance povoluje používání pouze bateriových nebo hybridních vozidel.
  • Zavadli jsme politiku služebních cest, jejímž cílem je nahradit leteckou dopravu telekonferencemi pro 20 % schůzek a vlakem pro cesty do vzdálenosti menší než 750 km.
  • Přešli jsme na 100% certifikované smlouvy o dodávce zelené energie pro všechny kanceláře VGP, kterou zajišťují naše vlastní fotovoltaické systémy.
  • Podporujeme digitalizaci za účelem snížení spotřeby papíru a odpadu.

Provedení: Zlepšit ekologickou účinnost

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás